Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

"Trầm Cảm Nồng Nàn"

đăng bởi Ruan_Yue cập nhật 11/10/2021

Yo! tôi là Yue đây, do admin đã sữa tính năng đăng nhập bằng gu gồ nên t phải tạo acc mới( acc bị hack cmnr). Đáng lẽ ra truyện được đăng từ 1 tháng trước cơ, nhưng tại t LƯỜI :))). Đâu phải ai cũng muốn lười đâu... Dừ sao thì

Have fun~

2
Server ảnh
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 1
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 2
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 3
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 4
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 5
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 6
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 7
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 8
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 9
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 10
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 11
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 12
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 13
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 14
 • "Trầm Cảm Nồng Nàn" - Trang 15