Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Super Mario DevoLution [VN]

đăng bởi Nóht-Nóht cập nhật 4/12/2021

Mình muốn dịch Kungfu Panda lắm nhưng cứ nghĩ đến việc dịch xong chỉ dc đọc mấy cái mong ba mẹ mình mất thì chả còn có hứng để dịch nữa. Bộ này mình dịch lâu rồi đăng lên cho các bạn. Mình sẽ nghỉ dịch 1 thời gian dài, mình có thể quay lại nếu tâm trạng khá hơn, cũng có thể không bao giờ dịch nữa. Nếu các bạn muốn đọc các phần sau của Kungfu Panda hay các truyện khác của balmos thì mình sẽ để link tác giả dưới cmt. Hẹn gặp lại nha các tềnh iu <3

0
Server ảnh
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 2
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 3
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 4
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 5
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 6
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 7
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 8
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 9
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 10
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 11
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 12
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 13
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 14
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 15
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 16
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 17
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 18
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 19
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 20
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 21
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 22
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 23
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 24
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 25
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 26
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 27
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 28
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 29
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 30
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 31
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 32
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 33
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 34
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 35
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 36
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 37
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 38
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 39
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 40
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 41
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 42
 • Super Mario DevoLution [VN] - Trang 43