Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Trầm Cảm Nồng Nàn P1

đăng bởi Ruan_Yue cập nhật 29/1/2022

Lý do tôi đăng muộn truyện là do hiện tại tôi đang bận hoạt động tại một số group trên facebook và vấn đề cá nhân cộng với lại việc tác giả ra truyện khá chậm (tần suất có lẽ 2 ngày một trang) nên việc dịch truyện sẽ rất lâu... Nhưng anyway Have fun~♡

Twitter của tác giả cho những ai ngồi hóng T_T): https://mobile.twitter.com/BooBoo_2544

0
Server ảnh
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 1
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 2
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 3
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 4
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 5
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 6
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 7
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 8
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 9
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 10
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 11
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 12
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 13
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 14
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 15
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 16
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 17
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 18
 • Trầm Cảm Nồng Nàn P1 - Trang 19