Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

(chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+

đăng bởi vivuvivu cập nhật 29/12/2015

nghe cái tựa là hiểu nội dung đúng không cả nhà, 2 anh nhà ta đang hưởng kì dập mật với nhau, một câu chuyện ngọt ngào mà không kém phần mất máu, cảnh hot tràn lan..pj gồm 5chap +1 extra P/S: TTG đăng trễ hơn nhóm vài chap hãy ghé thăm nhóm tại http://vivuvivu.xyz. đây là 1 trong vài pj mới được nhóm mua... trên các trang manga online cũng không có (vì nhóm thường tìm mua những bộ mà chưa up trên cổng truyện online)... vì vậy đề nghị các bạn không REUP truyện này

51
Server ảnh
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 2
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 3
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 4
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 5
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 6
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 7
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 8
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 9
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 10
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 11
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 12
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 13
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 14
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 15
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 16
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 17
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 18
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 19
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 20
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 21
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 22
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 23
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 24
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 25
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 26
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 27
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 28
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 29
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 30
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 31
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 32
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 33
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 34
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 35
 • (chap 2)TUẦN TRĂNG MẬT 18+ - Trang 36