Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt]

đăng bởi Zero cập nhật 2/5/2022

Một bác sĩ 40 tuổi sống ở Nhật Bản đột nhiên được đưa đến một thế giới khác. Và thêm vào đó, cậu ấy đã lấy lại bề ngoài lúc còn trẻ của mình! Cậu ấy đã gần như mất hết hy vọng sau khi bị bán làm nô lệ và trải qua điều tồi tệ mà cái thế giới này đem đến cho cậu ấy, đột nhiên, cậu ấy được cứu bởi hai thú nhân đẹp trai!? Một câu chuyện tình yêu dịu dàng ở một thế giới khác!

0
Server ảnh
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 1
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 2
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 3
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 4
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 5
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 6
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 7
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 8
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 9
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 10
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 11
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 12
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 13
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 14
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 15
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 16
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 17
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 18
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 19
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 20
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 21
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 22
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 23
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 24
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 25
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 26
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 27
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 28
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 29
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 30
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 31
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 32
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 33
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 34
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 35
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 36
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 37
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 38
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 39
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 40
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 41
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 42
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 43
 • Tình yêu của dã thú (Ai o Ataeru Kemonotachi) - Chương 1 [Tiếng Việt] - Trang 44