(chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT
vivuvivu
· 6/1/2016 · 11018 view ·

nhóm dịch tiếp từ chap 30 (những chap trước đã có nhóm dịch rồi) p/s: 1tuần/1chap...truyện trên TTG đăng trễ hơn động vài chap hãy ghé thăm nhóm tại http://vivuvivu.xyz/ để xem anime yaoi và manga yaoi


 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 23

  22

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 24

  23

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 25

  24

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 26

  25

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 27

  26

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 28

  27

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 29

  28

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 30

  29

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 31

  30

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 32

  31

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 33

  32

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 34

  33

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 35

  34

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 36

  35

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 37

  36

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 38

  37

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 39

  38

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 40

  39

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 41

  40

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 42

  41

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 67