(chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT
vivuvivu
· 6/1/2016 · 11020 view ·

nhóm dịch tiếp từ chap 30 (những chap trước đã có nhóm dịch rồi) p/s: 1tuần/1chap...truyện trên TTG đăng trễ hơn động vài chap hãy ghé thăm nhóm tại http://vivuvivu.xyz/ để xem anime yaoi và manga yaoi


 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 43

  42

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 44

  43

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 45

  44

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 46

  45

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 47

  46

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 48

  47

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 49

  48

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 50

  49

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 51

  50

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 52

  51

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 53

  52

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 54

  53

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 55

  54

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 56

  55

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 57

  56

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 58

  57

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 59

  58

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 60

  59

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 61

  60

 • (chap 33) SỰ LÃNG MẠN THUẦN KHIẾT - Tác giả Nakamura Shungiku - Trang 62

  61

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 67