Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Không biết tên lần sau sẽ có

đăng bởi Keito cập nhật 15/6/2022

Rảnh nên tôi dịch. Ảnh tôi lấy của một ah trên Youtube

Đó lần đầu dịch nên còn sai sót, có chỉnh đúng một số chỗ. Dỡ cứ việc chê tui vẫn bình thường. Vậy đi chúc đọc truyện vui vẻ

0
Server ảnh
  • Không biết tên lần sau sẽ có - Trang 1
  • Không biết tên lần sau sẽ có - Trang 2
  • Không biết tên lần sau sẽ có - Trang 3
  • Không biết tên lần sau sẽ có - Trang 4
  • Không biết tên lần sau sẽ có - Trang 5