Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ)

đăng bởi Haneight cập nhật 19/6/2022

Bộ thứ hai dịch bằng tiếng Nhật, bị delay từ tháng 3 tới nay( chủ yếu là do lười), có xài phần mềm dịch cùng với ngữ văn 6 điểm nên có gì sai hay góp ý thì comment hộ.

0
Server ảnh
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 1
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 2
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 3
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 4
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 5
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 6
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 7
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 8
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 9
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 10
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 11
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 12
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 13
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 14
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 15
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 16
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 17
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 18
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 19
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 20
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 21
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 22
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 23
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 24
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 25
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 26
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 27
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 28
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 29
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 30
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 31
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 32
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 33
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 34
 • Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ) - Trang 35