(CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI...
vivuvivu
· 14/1/2016 · 30802 view ·

cái tựa nói lên tất cả...một ngày người yêu cũ quay lại làm cùng công ty thì bạn sẽ làm sao đây...vâng em uke YOJI đang rơi vào trường hợp này đấy ạ....đón xem em ây sẽ xử trí ra sao nhé P/S: truyện trên TTG đăng trễ hơn nhà nhóm vài chap hãy ghé http://vivuvivu.xyz/ để cập nhật chap mới nhanh nhất nhé đây là 1 trong vài pj mới được nhóm mua... trên các trang manga online cũng không có (vì nhóm thường tìm mua những bộ mà chưa up trên cổng truyện)... vì vậy đề nghị các bạn không REUP truyện này


 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 3

  2

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 4

  3

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 5

  4

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 6

  5

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 7

  6

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 8

  7

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 9

  8

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 10

  9

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 11

  10

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 12

  11

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 13

  12

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 14

  13

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 15

  14

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 16

  15

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 17

  16

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 18

  17

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 19

  18

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 20

  19

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 21

  20

 • (CHAP 2)KHI NGƯỜI YÊU CŨ QUAY LẠI... - Tác giả Makoto Tateno - Trang 22

  21

1 - 2021 - 35