Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Reversible [VN]

đăng bởi Súc vật biển cả cập nhật 21/8/2022

Nếu các ông nghĩ "nhỏ này dịch như cc" thì chúc mừng các ông nghĩ đúng cmnr đấy, truyện được dịch từ tiếng nhật mà tui thì éo biết nhật nên dịch sẽ khá sai ( sai mẹ rồi chứ khá ) , có trang truyện tui còn xoá cả khung lời thoại vì không biết dịch, đố mấy ông biết trang nào đấy =))

0
Server ảnh
 • Reversible [VN] - Trang 1
 • Reversible [VN] - Trang 2
 • Reversible [VN] - Trang 3
 • Reversible [VN] - Trang 4
 • Reversible [VN] - Trang 5
 • Reversible [VN] - Trang 6
 • Reversible [VN] - Trang 7
 • Reversible [VN] - Trang 8
 • Reversible [VN] - Trang 9
 • Reversible [VN] - Trang 10
 • Reversible [VN] - Trang 11
 • Reversible [VN] - Trang 12