Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16

đăng bởi Juuji cập nhật 21/12/2022

• Tập 17_18: https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/14215/nguoi-soi-trong-doi-canh-khuyen-ch-17_18

• Tập 14: https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/14198/werewolf-in-the-k-9-squad-ch-14

....Trước tiên..... mình xin lỗi mọi người vì đã sủi lâu thế này, không phải vì mình lười đâu ạ, mà vì mình làm biếng á, mình sẽ cố gắng trị cơn làm biếng và khôi phục tốc độ dịch truyện ạ, xin chân thành xin lỗi mọi người lần nữa.

• Mình có một chút sai sót về tên truyện, bản gốc tiếng Trung là đội cảnh khuyển, mình thì dịch từ tiếng Anh tiểu đội k-9 thì nó cứ sai sai, nên bây giờ mình sửa tên lại theo bản Trung luôn nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và mình xin lỗi lần nữa 🙏

0
Server ảnh
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 1
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 2
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 3
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 4
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 5
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 6
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 7
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 8
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 9
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 10
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 11
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 12
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 13
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 14
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 15
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 16
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch.15_16 - Trang 17