Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI)

đăng bởi Ductr2hn cập nhật 1/1/2023

Chuyện là Hiro ngủ mơ thấy Senpai và đến cuối... là ý trời :)))

TRUYỆN ĐỌC TỪ PHẢI SANG TRÁI !

‌‌

*Note : Mình dịch chuyện đến đoạn bắt đầu have sex, mình tự dịch ra và đọc lại đoạn dịch của mình tự nứng là chuyện bth đúng không...

0
Server ảnh
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 1
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 2
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 3
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 4
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 5
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 6
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 7
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 8
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 9
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 10
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 11
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 12
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 13
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 14
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 15
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 16
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 17
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 18
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 19
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 20
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 21
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 22
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 23
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 24
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 25
 • [Takemoto] Time up - Hết giờ ! (VI) - Trang 26