Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Hisho To Shachou No Himitsugoto

 1. đăng bởi sarius_dragon
 2. cập nhật 21/2/2016

Bộ truyện được thực hiện bởi 2 mem mới của nhóm ^^ có gì sơ sót hãy bỏ qa nhoa <3 Bộ truyện này chỉ có trans tới chap 1, nhóm sẽ bắt đầu làm từ chap 2 nhé ^^

Facebook : https://www.facebook.com/saradrachen/

 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 32
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 43
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 54
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 65
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 76
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 87
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 98
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 109
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1110
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1211
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1312
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1413
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1514
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1615
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1716
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1817
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 1918
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 2019
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 2120
 • Hisho To Shachou No Himitsugoto - Trang 2221