Junai no Seinen
yashinochan
· 1/3/2016 · 31523 view ·

Hic hic, cái nội dung em nhác trans quá. Tình hình là thế lày, đây là tác phẩm cả Trans lẫn đầu tay của em ạ. Mong mọi người cho ý kiến góp ý (kèm gạch đá) để em rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ. Còn về nguồn thì đây là truyện em lấy bản Eng trên mangapark nếu mọi người muốn mang đi đâu ( hic hic nếu có) thì ới em một tiếng là được ạ. Tks cả nhà nhiều nhiều ạ -----Transer+ Editor: DoubleF------

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 3

  2

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 4

  3

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 5

  4

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 6

  5

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 7

  6

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 8

  7

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 9

  8

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 10

  9

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 11

  10

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 12

  11

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 13

  12

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 14

  13

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 15

  14

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 16

  15

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 17

  16

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 18

  17

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 19

  18

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 20

  19

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 21

  20

 • Junai no Seinen - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 22

  21

1 - 2021 - 30