(chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI
vivuvivu
· 1/4/2016 · 61940 view ·

đêm trước đám cưới của mình- RIKUTO - đã bị bắt cóc ngay tại nhà của mình bởi TAKUMI- anh trai rikuto và rồi biết được rằng "ANH YÊU EM" và sau đó họ....một cậu chuyện loạn luân sẽ có diễn biến và kết thúc thế nào đây hãy cùng đón xem nhé cả nhà p/s truyện ở TTG đăng trễ hơn nhóm vài chap hãy ghé động để xem anime yaoi và manga yaoi http://vivuvivu.xyz/...đây là 1 trong những pj mới được nhóm mua... trên các trang manga online cũng không có (vì nhóm thường tìm mua những bộ mà chưa up trên cổng truyện)... vì vậy đề nghị các bạn không REUP truyện này


 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 3

  2

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 4

  3

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 5

  4

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 6

  5

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 7

  6

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 8

  7

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 9

  8

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 10

  9

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 11

  10

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 12

  11

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 13

  12

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 14

  13

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 15

  14

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 16

  15

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 17

  16

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 18

  17

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 19

  18

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 20

  19

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 21

  20

 • (chap 2)ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI - Tác giả KOW FUJISAKI - Trang 22

  21

1 - 2021 - 29