Defeat of Man Chap 1
capmong_bian29
· 14/4/2016 · 42968 view ·

Yêu Italy suốt 70 năm nhưng Germany vẫn chưa xác định được tình cảm mà cậu dành cho mình. Một Germany có thể rất mạnh mẽ trong chiến tranh nhưng khi đến bên Italy, anh trở nên yếu đuối và tự khiến trái tim mình bị tổn thương bởi… một đất nước nhỏ bé. Ừ! Anh chỉ vì yêu Italy mà thôi!


 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 3

  2

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 4

  3

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 5

  4

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 6

  5

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 7

  6

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 8

  7

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 9

  8

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 10

  9

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 11

  10

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 12

  11

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 13

  12

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 14

  13

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 15

  14

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 16

  15

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 17

  16

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 18

  17

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 19

  18

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 20

  19

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 21

  20

 • Defeat of Man Chap 1 - Tác giả Zaria - Trang 22

  21

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 72