Wolves’ Island
love_windyboy
· 25/4/2016 · 61424 view ·

Rất cảm ơn bạn Ly Hi (@ladygaga26) đã giới thiệu cho mình truyện này! Một câu chuyện tình buồn, mình chưa bao giờ đọc bara yaoi mà tâm trạng thế này ;_; +++++Truyện sẽ được cập nhật lại sớm tại muacucno.wordpress.com ^^

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 3

  2

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 4

  3

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 5

  4

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 6

  5

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 7

  6

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 8

  7

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 9

  8

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 10

  9

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 11

  10

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 12

  11

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 13

  12

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 14

  13

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 15

  14

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 16

  15

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 17

  16

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 18

  17

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 19

  18

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 20

  19

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 21

  20

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 22

  21

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 67