Wolves’ Island
love_windyboy
· 25/4/2016 · 61576 view ·

Rất cảm ơn bạn Ly Hi (@ladygaga26) đã giới thiệu cho mình truyện này! Một câu chuyện tình buồn, mình chưa bao giờ đọc bara yaoi mà tâm trạng thế này ;_; +++++Truyện sẽ được cập nhật lại sớm tại muacucno.wordpress.com ^^

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 23

  22

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 24

  23

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 25

  24

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 26

  25

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 27

  26

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 28

  27

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 29

  28

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 30

  29

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 31

  30

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 32

  31

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 33

  32

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 34

  33

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 35

  34

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 36

  35

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 37

  36

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 38

  37

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 39

  38

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 40

  39

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 41

  40

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 42

  41

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 67