Wolves’ Island
love_windyboy
· 25/4/2016 · 61424 view ·

Rất cảm ơn bạn Ly Hi (@ladygaga26) đã giới thiệu cho mình truyện này! Một câu chuyện tình buồn, mình chưa bao giờ đọc bara yaoi mà tâm trạng thế này ;_; +++++Truyện sẽ được cập nhật lại sớm tại muacucno.wordpress.com ^^

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 43

  42

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 44

  43

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 45

  44

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 46

  45

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 47

  46

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 48

  47

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 49

  48

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 50

  49

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 51

  50

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 52

  51

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 53

  52

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 54

  53

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 55

  54

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 56

  55

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 57

  56

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 58

  57

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 59

  58

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 60

  59

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 61

  60

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 62

  61

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 67