Wolves’ Island
love_windyboy
· 25/4/2016 · 61576 view ·

Rất cảm ơn bạn Ly Hi (@ladygaga26) đã giới thiệu cho mình truyện này! Một câu chuyện tình buồn, mình chưa bao giờ đọc bara yaoi mà tâm trạng thế này ;_; +++++Truyện sẽ được cập nhật lại sớm tại muacucno.wordpress.com ^^

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 63

  62

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 64

  63

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 65

  64

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 67

  66

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 68

  67

 • Wolves’ Island - Tác giả D-Raw2 - Trang 66

  65

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 67