Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa

11,473 view

10 · · 0

avatar@matrix (@matrix) · 15/05/2016, 22:41 

Đời rất ngắn nhưng hãy quý trọng Nó!

Tác giả:  UMEMATSU Machie 

Tags:  Shounen Ai Drama Slice of Life UMEMATSU Machie 


Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 2

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 3

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 4

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 5

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 6

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 7

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 8

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 9

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 10

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 11

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 12

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 13

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 14

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 15

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 16

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 17

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 18

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 19

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 20

Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa - Tác giả UMEMATSU Machie - Trang 21


Nhìn lần cuối những kí ức ngày xưa

11,473 view

10 · · 0

avatar@matrix (@matrix) · 15/05/2016, 22:41 

Đời rất ngắn nhưng hãy quý trọng Nó!

Tác giả:  UMEMATSU Machie 

Tags:  Shounen Ai Drama Slice of Life UMEMATSU Machie 

 • avatar  @01265915344
  2 năm trước

  Phải, thời gian là đág sợ nhât

 • avatar  @pikinam
  2 năm trước

  Mùa xuân rồi lại đến, đất trời lại rạo rực, nhưng tuổi trẻ thì không bao giờ trở lại.Thời gian làm con người già nua theo tháng năm. Thật thật là... đáng sợ. ____Đà Nẵng___

   avatar  @01265915344
   2 năm trước

   Phải, thời gian là đág sợ nhât

 • avatar  @matrix
  2 năm trước

  Vậy bạn chỉ cần cho mình link trang bạn đã share và đồng thời giữ lại credit của mình lẫn của trang TTG là được

 • avatar  @krazynany1994
  2 năm trước

  Hay quá. Khóc. Ôi mình muốn share truyện này

   avatar  @matrix
   2 năm trước

   Vậy bạn chỉ cần cho mình link trang bạn đã share và đồng thời giữ lại credit của mình lẫn của trang TTG là được

 • avatar  @changdemkit
  2 năm trước

  Thể loại Tragedy ròi TTATT

 • avatar  @basnguyen
  2 năm trước

  Zal 0939.319.433

 • avatar  @soiloverua
  2 năm trước

  Lần đầu thấy page có truyện hay như vậy.

 • avatar  @vocongbin
  2 năm trước

  Add nick fb nha Võ Đức

 • avatar  @thuthu502
  2 năm trước

  *đang khóc*😢😢😢 câu chuyện đẹp quá 💓💓

 • avatar  @banhien147
  2 năm trước

  @matrix câu chuyện thật cảm động, cảm ơn anh matrix