Mekko Rareko (Tập 4)
caucau_69
· 12/6/2016 · 9468 view ·

Chuyện kể về tập 4, tình cảm mối tình tay 3, 2 người Buchi và Taishou đã chịch xã giao nhiều lần, còn 1 mình Fukami vẫn cứ phải một mình thủ dâm tới suốt cuộc đời. Và Fukami đã quyết định tỏ tình nhưng chuyện gì sắp xảy ra thì cứ xem tiếp đi <(") .... Và cảm ơn Miêu đã giúp mình dịch tập 5 nhé <(")


 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 3

  2

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 4

  3

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 5

  4

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 6

  5

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 7

  6

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 8

  7

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 9

  8

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 10

  9

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 11

  10

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 12

  11

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 13

  12

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 14

  13

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 15

  14

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 16

  15

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 17

  16

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 18

  17

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 19

  18

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 20

  19

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 21

  20

 • Mekko Rareko (Tập 4) - Tác giả Goroujirou - Trang 22

  21

1 - 2021 - 35