[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren)

Pure Emerald Translation Team · 4/08/2016, 20:47

22,104 view

0 · · 0

•Giới thiệu: Như câu ‘nước chảy đá mòn’, những việc trọng đại không thể nào làm qua loa và cẩu thả được, đối với tình cảm càng không nên. Trong truyện đã vẽ lại cách Levi ( đóng vai em trai của Eren ở trong truyện này), đã thuyết phục anh trai chấp nhận tình cảm của mình như thế nào . Artist: 帰路 (こうこ) / Kiro (Kouko) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Levi x Eren (Riren) ________________ •ENGLISH VERSION: Key-and-cravat scanlations team http://key-and-cravat.livejournal.com/. •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://www.facebook.com/pureemerald/ . Không được đăng lại nếu không có sự cho phép, nếu có điều kiện các bạn nên mua bản gốc để ủng hộ tác giả.

Tác giả: Kiro (Kouko)

#Dễ thương #Slice of Life ##SNKdj #ereri #riren #eren #levi #snk 


[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 2

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 3

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 4

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 5

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 6

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 7

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 8

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 9

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 10

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 11

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 12

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 13

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 14

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 15

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 16

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 17

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 18

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 19

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 20

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 21

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 22

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 23

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 24

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 25

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 26

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 27

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 28

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 29

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 30

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 31

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 32

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) - Tác giả Kiro (Kouko) - Trang 33


[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren)

Pure Emerald Translation Team · 4/08/2016, 20:47

22,104 view

0 · · 0

•Giới thiệu: Như câu ‘nước chảy đá mòn’, những việc trọng đại không thể nào làm qua loa và cẩu thả được, đối với tình cảm càng không nên. Trong truyện đã vẽ lại cách Levi ( đóng vai em trai của Eren ở trong truyện này), đã thuyết phục anh trai chấp nhận tình cảm của mình như thế nào . Artist: 帰路 (こうこ) / Kiro (Kouko) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Levi x Eren (Riren) ________________ •ENGLISH VERSION: Key-and-cravat scanlations team http://key-and-cravat.livejournal.com/. •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://www.facebook.com/pureemerald/ . Không được đăng lại nếu không có sự cho phép, nếu có điều kiện các bạn nên mua bản gốc để ủng hộ tác giả.

Tác giả: Kiro (Kouko)

#Dễ thương #Slice of Life ##SNKdj #ereri #riren #eren #levi #snk 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎