[Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren)
pureemeraldteam
· 5/8/2016 · 36091 view ·

•Giới thiệu: Chuyện lấy bối cảnh ở hiện tại, Levi đóng vai anh trai của Eren và còn ký ức về cuộc đời trước. Còn Eren, cậu ta không nhớ được gì ngoài những mảnh ký ức rời rạc. Khi ở gần người anh trai của mình Eren vô cùng bối rối do không biết rõ tình cảm của mình dành cho anh trai là gì . •Artist: らりる (合致) / Rariru (Gacchi) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Levi x Eren (Riren) . •ENGLISH VERSION: Key-and-cravat scanlations team http://key-and-cravat.livejournal.com/. •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald . Không được đăng lại nếu không có sự cho phép, nếu có điều kiện các bạn nên mua bản gốc để ủng hộ tác giả.


 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 3

  2

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 4

  3

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 5

  4

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 6

  5

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 7

  6

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 8

  7

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 9

  8

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 10

  9

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 11

  10

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 12

  11

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 13

  12

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 14

  13

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 15

  14

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 16

  15

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 17

  16

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 18

  17

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 19

  18

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 20

  19

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 21

  20

 • [Pure Emerald] - Kẻ điên dại (Riren) - Tác giả Rariru (Gacchi) - Trang 22

  21

1 - 2021 - 30