Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó

đăng bởi pureemeraldteam cập nhật 5/8/2016

•Giới thiệu: Một bộ doujin nhỏ kể v� Eren, một ca sĩ mới nổi. Và Levi một người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, đột nhiên để ý đến Eren và cảm thấy ganh tị với cậu nhóc. Tuy là vậy Eren vẫn rất kính trọng và thật ra cậu đã yêu thầm Levi từ lâu. •Tiến độ: Đang lót dép hóng tác giả vẽ tiếp :< •Author: Blauerozen (blauerozen.tumblr.com) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Riren/ Ereri •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald

4
Server ảnh
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 2
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 3
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 4
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 5
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 6
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 7
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 8
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 9
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 10
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 11
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 12
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 13
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 14
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 15
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 16
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 17
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 18
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 19
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 20
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 21
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 22
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 23
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 24
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 25
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 26
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 27
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 28
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 29
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 30
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 31
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 32
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 33
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 34
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 35
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 36
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 37
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 38
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 39
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 40
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 41
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 42
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 43
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 44
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 45
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 46
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 47
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 48
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 49
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 50
 • [Pure Emerald] - Tên nhóc đẹp trai và khó ưa đó - Trang 51