Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren)

đăng bởi pureemeraldteam cập nhật 5/8/2016

Artist: KAI!! ( Uri ) (Pixiv: 46960) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Levi x Eren (Riren) . •ENGLISH VERSION: Key-and-cravat scanlations team http://key-and-cravat.livejournal.com/. •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://facebook.com/pureemerald . Không được đăng lại nếu không có sự cho phép, nếu có điều kiện các bạn nên mua bản gốc để ủng hộ tác giả.

3
Server ảnh
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 2
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 3
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 4
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 5
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 6
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 7
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 8
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 9
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 10
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 11
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 12
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 13
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 14
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 15
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 16
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 17
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 18
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 19
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 20
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 21
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 22
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 23
 • [Pure Emerald] - Không có linh hồn nào ở chốn thiên đường (Riren) - Trang 24