Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Nói dối, nói dối!

đăng bởi rai cập nhật 3/10/2016

Nếu có lỗi chính tả, lỗi hình hay góp ý dịch thuật thì cmt nhé. Vì mình đang thiếu trans nên nếu ai trans được Eng và Jap thì cmt luôn nhé

67
Server ảnh
 • Nói dối, nói dối! - Trang 2
 • Nói dối, nói dối! - Trang 3
 • Nói dối, nói dối! - Trang 4
 • Nói dối, nói dối! - Trang 5
 • Nói dối, nói dối! - Trang 6
 • Nói dối, nói dối! - Trang 7
 • Nói dối, nói dối! - Trang 8
 • Nói dối, nói dối! - Trang 9
 • Nói dối, nói dối! - Trang 10
 • Nói dối, nói dối! - Trang 11
 • Nói dối, nói dối! - Trang 12
 • Nói dối, nói dối! - Trang 13
 • Nói dối, nói dối! - Trang 14
 • Nói dối, nói dối! - Trang 15
 • Nói dối, nói dối! - Trang 16
 • Nói dối, nói dối! - Trang 17
 • Nói dối, nói dối! - Trang 18
 • Nói dối, nói dối! - Trang 19
 • Nói dối, nói dối! - Trang 20
 • Nói dối, nói dối! - Trang 21
 • Nói dối, nói dối! - Trang 22
 • Nói dối, nói dối! - Trang 23
 • Nói dối, nói dối! - Trang 24
 • Nói dối, nói dối! - Trang 25
 • Nói dối, nói dối! - Trang 26
 • Nói dối, nói dối! - Trang 27