Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1

đăng bởi duy_goby cập nhật 6/10/2016

Một gián điệp có mật danh là Chó Săn Bóng Tối được cử đi ám sát Lozzo - một tên lính đào ngũ, và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra ?? Mời các bạn đón xem tập 1 của bộ truyện. Tập 2 sẽ được lên sóng trong tuần sau ^_^ <3

205
Server ảnh
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 2
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 3
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 4
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 5
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 6
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 7
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 8
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 9
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 10
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 11
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 12
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 13
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 14
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 15
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 16
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 17
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 18
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 19
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 20
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 21
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 22
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 23
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 24
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 25
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 26
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 27
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 28
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 29
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 30
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 31
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 32
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 33
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 34
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 35
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 36
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 37
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 38
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 39
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 40
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 41
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 42
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 43
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 44
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 45
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 46
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 47
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 48
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 49
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 50
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 51
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 52
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 53
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 54
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 55
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 56
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 57
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 58
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 59
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 60
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 61
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 62
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 63
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 64
 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Trang 65