Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1

Duy Goby · 6/10/2016, 13:44

203,929 view

0 · · 0

Một gián điệp có mật danh là Chó Săn Bóng Tối được cử đi ám sát Lozzo - một tên lính đào ngũ, và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra ?? Mời các bạn đón xem tập 1 của bộ truyện. Tập 2 sẽ được lên sóng trong tuần sau ^_^ <3

Tác giả

Inumiso

#Bara #Dễ thương #Hardcore #Yaoi #Thiếu niên #Bạo dâm #Cưỡng hiếp #Thuần phục #Nuốt tinh 


Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 3

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 4

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 5

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 6

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 7

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 8

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 9

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 10

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 11

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 12

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 13

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 14

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 15

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 16

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 17

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 18

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 19

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 20

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 21

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 22

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 23

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 24

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 25

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 26

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 27

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 28

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 29

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 30

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 31

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 32

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 33

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 34

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 35

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 36

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 37

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 38

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 39

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 41

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 42

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 43

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 44

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 45

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 46

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 47

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 48

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 49

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 50

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 51

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 52

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 53

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 54

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 55

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 56

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 57

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 58

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 59

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 60

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 61

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 62

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 63

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 64

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 65

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 40

Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1 - Tác giả Inumiso - Trang 2


Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 1

Duy Goby · 6/10/2016, 13:44

203,929 view

0 · · 0

Một gián điệp có mật danh là Chó Săn Bóng Tối được cử đi ám sát Lozzo - một tên lính đào ngũ, và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra ?? Mời các bạn đón xem tập 1 của bộ truyện. Tập 2 sẽ được lên sóng trong tuần sau ^_^ <3

Tác giả

Inumiso

#Bara #Dễ thương #Hardcore #Yaoi #Thiếu niên #Bạo dâm #Cưỡng hiếp #Thuần phục #Nuốt tinh 


Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎