Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2
duy_goby
· 13/10/2016 · 201275 view ·

Tập 2 chính thức lên sóng rồi đây !! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tập 1 rất nhiều nha ^_^ ~ Trong tập 2 này ngoài những cảnh chịch chịch chịch cực kì đã mắt ra thì cũng có những pha hành động đánh đấm vô cùng gây cấn nữa <3 Let's enjoy it !!!


 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 4

  3

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 5

  4

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 6

  5

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 7

  6

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 8

  7

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 9

  8

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 10

  9

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 11

  10

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 12

  11

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 13

  12

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 14

  13

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 15

  14

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 16

  15

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 17

  16

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 18

  17

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 19

  18

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 20

  19

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 21

  20

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 22

  21

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 23

  22

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 62