Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2
duy_goby
· 13/10/2016 · 205115 view ·

Tập 2 chính thức lên sóng rồi đây !! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tập 1 rất nhiều nha ^_^ ~ Trong tập 2 này ngoài những cảnh chịch chịch chịch cực kì đã mắt ra thì cũng có những pha hành động đánh đấm vô cùng gây cấn nữa <3 Let's enjoy it !!!


 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 24

  23

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 25

  24

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 26

  25

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 27

  26

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 28

  27

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 29

  28

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 30

  29

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 31

  30

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 32

  31

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 33

  32

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 34

  33

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 35

  34

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 36

  35

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 37

  36

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 38

  37

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 39

  38

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 40

  39

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 41

  40

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 42

  41

 • Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound) - Tập 2 - Tác giả Inumiso - Trang 43

  42

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 62