[CHIN] Bí mật
secret_base
· 26/10/2016 · 37630 view ·

Oneshot kể về một người được yêu nhưng không biết, một người đang yêu mà không thể nói và một người chịch mãi rồi mới biết là yêu. Bản dịch thì cứ từ từ, trên mạng còn có bản gốc jap và bản kor, ai đọc được thì lên myreadingmanga lục nha OwO

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 3

  2

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 4

  3

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 5

  4

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 6

  5

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 7

  6

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 8

  7

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 9

  8

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 10

  9

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 11

  10

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 12

  11

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 13

  12

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 14

  13

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 15

  14

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 16

  15

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 17

  16

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 18

  17

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 19

  18

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 20

  19

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 21

  20

 • [CHIN] Bí mật - Tác giả D-Raw2 - Trang 22

  21

1 - 2021 - 26