Koakuma ga kitarite haru o uru
tuphongdu
· 16/11/2016 · 44177 view ·

tên truyện dịch ra hình như là "Khi ác quỷ biết yêu...." khúc sau là cái gì Mùa xuân ấy thì mình không rõ (không biết tiếng nhật :v ) Lần đầu dịch còn non tay, hy vọng mấy bạn cmt góp ý hoặc like động viên tinh thần. Cảm ơn mọi người.

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 7

  6

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 10

  9

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 13

  12

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 15

  14

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 17

  16

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 19

  18

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 21

  20

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 23

  22

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 25

  24

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 27

  26

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 29

  28

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 31

  30

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 33

  32

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 34

  33

 • Koakuma ga kitarite haru o uru - Tác giả Ayato Ayari - Trang 35

  34

1 - 16