Địa ngục thân tử - Phần 5 [END]

Secret_Base · 20/11/2016, 04:28

75,024 view

1 · · 0

Vậy là chap cuối đã lên sàn với kết cục có hậu là 2 cha con cùng được cứu thoát khỏi địa ngục bạo dâm (I'm felling really really bad for preferring something darker :"<). Trans vài dòng cuối truyện để mọi người hiểu hơn về xuất xứ của nó: Bác Tagame sau khi vẽ xong truyện Unpatriotic (bối cảnh dân quốc, đại khái là kể về đứa con bị tra tấn sau khi cha mẹ nó, bị cho là cộng sản, chạy trốn khỏi ngôi làng họ sinh sống) thì muốn vẽ thêm một phần sau kiểu ông bố quay lại cứu đứa con và rơi luôn vào địa ngục bạo dâm không lối thoát. Tuy ý tưởng này bị NXB gạt đi nhưng hình ảnh 2 cha con bị SM cạnh nhau vẫn nung nấu trong đầu bác họa sĩ, và kết quả là bộ truyện này được ra đời :)))))) Link Unpatriotic (Gia đình phản động): https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/246/gia-dinh-phan-dong-gengoroh-tagame.shtml

Tác giả

Gengoroh Tagame

#Hardcore #Cưỡng hiếp #Tra tấn #Cổ trang #Cha con #Bara/Muscle #Anal #Bạo dâm Tập Thể #Blowjob #Chơi bi #Lăng nhục 


Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 3

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 4

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 5

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 6

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 7

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 8

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 9

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 10

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 11

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 12

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 13

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 14

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 15

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 16

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 17

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 18

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 19

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 20

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 21

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 22

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 23

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 24

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 25

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 26

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 27

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 28

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 29

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 30

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 31

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 32

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 33

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 34

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 35

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 36

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 37

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 38

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 39

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 40

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 41

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 42

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 43

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 44

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 45

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 46

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 47

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 48

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 49

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 50

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 51

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 52

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 53

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 54

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 55

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 56

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 57

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 58

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 59

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 60

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 61

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 62

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 63

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 64

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 65

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 2

Các truyện tương tự

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END]

Secret_Base · 20/11/2016, 04:28

75,024 view

1 · · 0

Vậy là chap cuối đã lên sàn với kết cục có hậu là 2 cha con cùng được cứu thoát khỏi địa ngục bạo dâm (I'm felling really really bad for preferring something darker :"<). Trans vài dòng cuối truyện để mọi người hiểu hơn về xuất xứ của nó: Bác Tagame sau khi vẽ xong truyện Unpatriotic (bối cảnh dân quốc, đại khái là kể về đứa con bị tra tấn sau khi cha mẹ nó, bị cho là cộng sản, chạy trốn khỏi ngôi làng họ sinh sống) thì muốn vẽ thêm một phần sau kiểu ông bố quay lại cứu đứa con và rơi luôn vào địa ngục bạo dâm không lối thoát. Tuy ý tưởng này bị NXB gạt đi nhưng hình ảnh 2 cha con bị SM cạnh nhau vẫn nung nấu trong đầu bác họa sĩ, và kết quả là bộ truyện này được ra đời :)))))) Link Unpatriotic (Gia đình phản động): https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/246/gia-dinh-phan-dong-gengoroh-tagame.shtml

Tác giả

Gengoroh Tagame

#Hardcore #Cưỡng hiếp #Tra tấn #Cổ trang #Cha con #Bara/Muscle #Anal #Bạo dâm Tập Thể #Blowjob #Chơi bi #Lăng nhục 


Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎
  • sycwz3t_f · 2 tháng trước

    Hay này