Võ Đài Tra Tấn
secret_base
· 24/11/2016 · 81394 view ·

Một đấu sĩ, ngoài đánh nhau ra thì còn cách nào để được khán giả đón nhận nồng nhiệt? Just become a BDSM SexSlave and everything will be fine OwO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Một trong những Oneshot ngắn đậm chất Tagame: Ngược đãi vô tận. Giá mà dài hơn chút nữa :'<

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 3

  2

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 4

  3

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 5

  4

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 6

  5

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 7

  6

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 8

  7

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 9

  8

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 10

  9

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 11

  10

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 12

  11

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 13

  12

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 14

  13

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 15

  14

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 16

  15

 • Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 17

  16

1 - 16