Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Võ Đài Tra Tấn

 1. đăng bởi secret_base
 2. cập nhật 24/11/2016

Một đấu sĩ, ngoài đánh nhau ra thì còn cách nào để được khán giả đón nhận nồng nhiệt? Just become a BDSM SexSlave and everything will be fine OwO

Một trong những Oneshot ngắn đậm chất Tagame: Ngược đãi vô tận. Giá mà dài hơn chút nữa :'<

 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 32
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 43
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 54
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 65
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 76
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 87
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 98
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 109
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 1110
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 1211
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 1312
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 1413
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 1514
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 1615
 • Võ Đài Tra Tấn - Trang 1716