Võ Đài Tra Tấn

Secret_Base · 24/11/2016, 15:26

67,364 view

0 · · 0

Một đấu sĩ, ngoài đánh nhau ra thì còn cách nào để được khán giả đón nhận nồng nhiệt? Just become a BDSM SexSlave and everything will be fine OwO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Một trong những Oneshot ngắn đậm chất Tagame: Ngược đãi vô tận. Giá mà dài hơn chút nữa :'<

Tác giả: Gengoroh Tagame

#Hardcore #Bạo dâm #Cưỡng hiếp #Trai thẳng #Tra tấn #Bara/Muscle #Nipple play #BDSM #Tragedy #Bắt cóc #Fisting 


Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 2

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 3

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 4

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 5

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 6

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 7

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 8

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 9

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 10

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 11

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 12

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 13

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 14

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 15

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 16

Võ Đài Tra Tấn - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 17


Võ Đài Tra Tấn

Secret_Base · 24/11/2016, 15:26

67,364 view

0 · · 0

Một đấu sĩ, ngoài đánh nhau ra thì còn cách nào để được khán giả đón nhận nồng nhiệt? Just become a BDSM SexSlave and everything will be fine OwO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Một trong những Oneshot ngắn đậm chất Tagame: Ngược đãi vô tận. Giá mà dài hơn chút nữa :'<

Tác giả: Gengoroh Tagame

#Hardcore #Bạo dâm #Cưỡng hiếp #Trai thẳng #Tra tấn #Bara/Muscle #Nipple play #BDSM #Tragedy #Bắt cóc #Fisting 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎