Trang chủ

Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1

Ron có dịch mấy truyện để đó , dạo gần đây muốn đăng thì thấy không đăng được . mỗi tấm ảnh từ 2k-3k kb mỗi lần đăng là lại báo lỗi . Chắc do nặng quá , không biết giải quyết làm sao (Lười) . Dạo này lên đọc thấy nhiều truyện dịch hay quá . đọc mà ngóc đầu cả chục lần haha

  • Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Trang 32
  • Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Trang 43
  • Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Trang 54
  • Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Trang 65
  • Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Trang 76
  • Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Trang 87
  • Bãi chiến trường phủ tuyết trắng 1 - Trang 98

Bình luận