Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Ngủ nhờ qua đêm

đăng bởi demon cập nhật 26/12/2014

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

838
Server ảnh
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 2
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 3
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 4
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 5
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 6
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 7
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 8
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 9
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 10
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 11
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 12
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 13
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 14
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 15
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 16
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 17
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 18
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 19
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 20
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 21
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 22
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 23
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 24
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 25
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 26
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 27
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 28
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 29
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 30
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 31
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 32
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 33
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 34
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 35
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 36
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 37
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 38
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 39
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 40
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 41
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 42
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 43
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 44
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 45
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 46
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 47
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 48
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 49
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 50
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 51
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 52
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 53
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 54
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 55
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 56
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 57
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 58
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 59
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 60
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 61
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 62
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 63
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 64
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 65
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 66
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 67
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 68
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 69
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 70
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 71
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 72
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 73
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 74
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 75
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 76
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 77
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 78
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 79
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 80
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 81
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 82
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 83
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 84
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 85
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 86
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 87
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 88
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 89
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 90
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 91
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 92
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 93
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 94
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 95
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 96
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 97
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 98
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 99
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 100
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 101
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 102
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 103
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 104
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 105
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 106
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 107
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 108
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 109
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 110
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 111
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 112
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 113
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 114
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 115
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 116
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 117
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 118
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 119
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 120
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 121
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 122
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 123
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 124
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 125
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 126
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 127
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 128
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 129
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 130
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 131
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 132
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 133
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 134
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 135
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 136
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 137
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 138
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 139
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 140
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 141
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 142
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 143
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 144
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 145
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 146
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 147
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 148
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 149
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 150
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 151
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 152
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 153
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 154
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 155
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 156
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 157
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 158
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 159
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 160
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 161
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 162
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 163
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 164
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 165
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 166
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 167
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 168
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 169
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 170
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 171
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 172
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 173
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 174
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 175
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 176
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 177
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 178
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 179
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 180
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 181
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 182
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 183
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 184
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 185
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 186
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 187
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 188
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 189
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 190
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 191
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 192
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 193
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 194
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 195
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 196
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 197
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 198
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 199
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 200
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 201
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 202
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 203
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 204
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 205
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 206
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 207
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 208
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 209
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 210
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 211
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 212
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 213
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 214
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 215
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 216
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 217
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 218
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 219
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 220
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 221
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 222
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 223
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 224
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 225
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 226
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 227
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 228
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 229
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 230
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 231
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 232
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 233
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 234
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 235
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 236
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 237
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 238
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 239
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 240
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 241
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 242
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 243
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 244
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 245
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 246
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 247
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 248
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 249
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 250
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 251
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 252
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 253
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 254
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 255
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 256
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 257
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 258
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 259
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 260
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 261
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 262
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 263
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 264
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 265
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 266
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 267
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 268
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 269
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 270
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 271
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 272
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 273
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 274
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 275
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 276
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 277
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 278
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 279
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 280
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 281
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 282
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 283
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 284
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 285
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 286
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 287
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 288
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 289
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 290
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 291
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 292
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 293
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 294
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 295
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 296
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 297
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 298
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 299
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 300
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 301
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 302
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 303
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 304
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 305
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 306
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 307
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 308
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 309
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 310
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 311
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 312
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 313
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 314
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 315
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 316
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 317
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 318
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 319
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 320
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 321
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 322
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 323
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 324
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 325
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 326
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 327
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 328
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 329
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 330
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 331
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 332
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 333
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 334
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 335
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 336
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 337
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 338
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 339
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 340
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 341
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 342
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 343
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 344
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 345
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 346
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 347
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 348
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 349
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 350
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 351
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 352
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 353
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 354
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 355
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 356
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 357
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 358
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 359
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 360
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 361
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 362
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 363
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 364
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 365
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 366
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 367
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 368
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 369
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 370
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 371
 • Ngủ nhờ qua đêm - Trang 372