Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 430287 view

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 2

  1

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 4

  3

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 5

  4

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 6

  5

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 7

  6

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 8

  7

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 9

  8

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 10

  9

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 11

  10

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 12

  11

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 14

  13

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 15

  14

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 16

  15

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 13

  12

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 18

  17

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 19

  18

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 20

  19

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 17

  16

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 21

  20

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 23

  22

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371