Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 420761 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 183

  182

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 184

  183

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 185

  184

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 186

  185

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 187

  186

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 188

  187

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 189

  188

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 190

  189

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 191

  190

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 192

  191

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 193

  192

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 194

  193

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 195

  194

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 196

  195

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 197

  196

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 198

  197

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 199

  198

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 200

  199

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 201

  200

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 202

  201

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371