Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 378122 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 203

  202

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 204

  203

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 205

  204

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 206

  205

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 207

  206

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 209

  208

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 208

  207

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 210

  209

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 211

  210

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 212

  211

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 213

  212

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 214

  213

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 215

  214

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 216

  215

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 217

  216

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 218

  217

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 219

  218

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 220

  219

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 221

  220

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 222

  221

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371