Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 379712 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 243

  242

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 244

  243

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 245

  244

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 246

  245

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 247

  246

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 248

  247

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 249

  248

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 250

  249

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 252

  251

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 251

  250

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 253

  252

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 254

  253

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 255

  254

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 256

  255

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 257

  256

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 258

  257

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 259

  258

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 260

  259

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 261

  260

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 262

  261

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371