Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 405417 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 263

  262

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 264

  263

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 265

  264

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 266

  265

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 267

  266

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 268

  267

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 270

  269

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 269

  268

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 272

  271

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 271

  270

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 274

  273

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 273

  272

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 276

  275

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 275

  274

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 277

  276

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 279

  278

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 280

  279

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 278

  277

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 281

  280

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 282

  281

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371