Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 405413 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 323

  322

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 324

  323

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 325

  324

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 326

  325

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 327

  326

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 328

  327

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 329

  328

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 330

  329

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 331

  330

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 332

  331

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 333

  332

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 334

  333

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 335

  334

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 336

  335

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 337

  336

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 338

  337

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 339

  338

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 340

  339

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 341

  340

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 342

  341

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371