Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 405415 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 343

  342

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 344

  343

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 345

  344

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 346

  345

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 347

  346

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 348

  347

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 349

  348

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 350

  349

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 351

  350

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 352

  351

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 353

  352

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 354

  353

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 355

  354

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 356

  355

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 357

  356

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 358

  357

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 359

  358

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 360

  359

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 361

  360

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 362

  361

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371