Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 376212 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 24

  23

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 25

  24

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 26

  25

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 27

  26

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 22

  21

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 28

  27

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 30

  29

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 31

  30

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 32

  31

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 29

  28

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 33

  32

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 35

  34

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 36

  35

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 37

  36

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 34

  33

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 39

  38

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 40

  39

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 38

  37

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 42

  41

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 43

  42

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371