Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 375815 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 41

  40

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 44

  43

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 45

  44

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 47

  46

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 46

  45

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 49

  48

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 48

  47

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 50

  49

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 52

  51

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 51

  50

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 53

  52

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 54

  53

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 55

  54

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 57

  56

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 56

  55

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 59

  58

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 58

  57

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 60

  59

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 62

  61

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 61

  60

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371