Trang chủHotTác giảTag
Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 337,546 view ·
Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.
1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371
 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 64

  63

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 63

  62

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 66

  65

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 67

  66

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 65

  64

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 68

  67

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 69

  68

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 70

  69

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 72

  71

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 71

  70

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 73

  72

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 74

  73

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 75

  74

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 76

  75

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 77

  76

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 78

  77

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 79

  78

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 80

  79

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 81

  80

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 83

  82

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371