Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 379712 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 82

  81

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 84

  83

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 85

  84

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 86

  85

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 87

  86

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 88

  87

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 89

  88

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 90

  89

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 91

  90

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 92

  91

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 93

  92

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 94

  93

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 95

  94

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 96

  95

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 97

  96

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 98

  97

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 99

  98

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 100

  99

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 101

  100

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 102

  101

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371