Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 380482 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 103

  102

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 104

  103

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 105

  104

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 106

  105

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 107

  106

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 109

  108

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 108

  107

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 111

  110

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 110

  109

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 113

  112

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 112

  111

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 114

  113

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 115

  114

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 116

  115

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 117

  116

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 118

  117

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 120

  119

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 119

  118

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 122

  121

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 121

  120

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371